Individuell programmering

Individuell programmering
1700kr / månad inklusive 2 x 30 min PT/Skill hour
Denna programmering är lämplig för dig som vill optimera din egenträning, oavsett om du enbart tränar själv eller om den sker som ett komplement till passen på boxen.
Vi designar hela ditt träningsprogram utifrån dina förutsättningar och med tanke på vad du vill uppnå.
Du får ett detaljerat upplägg över vad du behöver göra varje månad, varje vecka, varje pass.