top of page

CrossFit

p_edited.jpg

Grundläggande om CrossFit

 1. Syreupptagningsförmåga
  Kroppens förmåga att ta upp och transportera syre.

 2. Uthållighet
  Kroppens förmåga att lagra och använda energi.

 3. Styrka
  En muskels förmåga, eller flera musklers förmåga att tillsammans skapa kraft.

 4. Rörlighet
  Maximalt rörelseomfång i varje led.

 5. Effekt
  En eller flera musklers förmåga att tillsammans skapa maximal kraft under minimal tid.

 6. Snabbhet
  Förmåga att snabbt repetera en given rörelse.

 7. Smidighet
  Förmåga att snabbt ändra ett rörelsemönster till ett annat.

 8. Koordination
  Förmåga att kunna kombinera flera olika rörelser till en enda rörelse.

 9. Balans
  Förmåga att kunna kontrollera kroppens tyngdpunkt i förhållande till underlaget.

 10. Precision
  Förmåga att kunna kontrollera en rörelse i en given riktning eller i en given intensitet.

CrossFit bygger från grunden och kan hjälpa dig att vidareutveckla och stärka dessa egenskaper genom naturliga och funktionella rörelser som springa, lyfta, kasta, hoppa, klättra, dra, knuffa och pressa, som främjar den totala hälsan. Det slutgiltiga målet med CrossFit är att öka din arbetskapacitet över ett brett tidsintervall och olika områden.

Vad är CrossFit?

CrossFit är ett styrke- och konditionsprogram byggt på ständigt varierade funktionella rörelser utförda under hög intensitet.

Variation

CrossFit varierar passen med olika redskap, tid, rörelser, repetitioner, vikt och ordning på utförandet. Den stora variationen gör det till en helkroppsträning för att uppnå en god allmän kondition vilket innebär att du är bra på mycket. Den stora variationen i CrossFit kan upplevas som en stor drivkraft, eftersom den alltid blir bättre och utmanas på ett nytt sätt hela tiden. Genom att ständigt variera, kringgår vi kroppens förmåga att anpassa sig och på så sätt undviker platåer i utvecklingen.

Funktionell

Funktionella rörelser har alltid existerat. Det är en del av vår natur. Människor är utformade för att sitta, kasta, dra, lyfta, trycka, klättra, springa och hoppa osv. Alla dessa rörelser är funktionella rörelser. Genom att träna på dessa förbereder vi oss för att möta utmaningar oavsett vilka det är. Med träningen vill vi hjälpa er uppnå ökad uthållighet för hjärta och muskler, göra er starkare, snabbare och rörligare samt bättra på balans, koordination och precision.

Intensitet

CrossFit har blivit känt för sin höga intensitet. Intensitet definierar vi som arbeta på tid.

Vi vill arbeta så snabbt vi kan på så kort tid som möjligt. Passen är oftast korta, eftersom vi helt enkelt inte kan träna med hög intensitet under längre perioder. Därför är den intensiva fasen av passet ca 5-20 min. Den höga intensiteten är en direkt orsak till de goda resultat man uppnår genom CrossFit träning. De funktionella rörelserna hjälper oss att uppnå denna höga intensitet på grund av att man aktiverar flera muskelgrupper i samma övning. Viktigt är dock att man först lär sig utföra övningen på ett korrekt och säkert sätt för att sedan, genom att öka farten, få den positiva effekt det ger att träna under högre intensitet. Coacherna finns där för att se till att individens belastning och/ eller övning anpassas efter deras förutsättning så att träningen blir säker, rolig och givande.

bottom of page